VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

coin_athena_tr.png
S.I.F.R.

sifr-logo.jpg
LEGĂTURI

ar_hp21.png

EAR_logo.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
STUDII DE EPISTEMOLOGIE ȘI DE TEORIE A VALORILOR

STUDII DE EPISTEMOLOGIE ȘI DE TEORIE A VALORILOR

SETV-vol-2-2016-coperta.jpgpdf_ico.png Volumul II

Coordonatori: Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâț

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Bucureşti, 2016  

ISBN 978-973-27-2605-1
Vol. 2. - 2016. - ISBN 978-973-27-2715-7 

C U P R I N S

Alexandru Surdu, Concepţia intuiţionistă despre dezvoltarea matematicii
Alexandru Boboc, Hermeneutică versus scientism. Despre semnificaţia unei mari dispute din metodologia contemporană a ştiinţelor
Ioan N. Roșca, D’Alembert – precursor al metodei istorico-logice de cercetare şi expunere
Gabriel Nagâţ, Știința contemporană și dreptul de-a nu cunoaște
Richard David-Rus, Some Considerations on Understanding through Models and Simulations
Ioan Biriș, Holismul conceptelor știinţifice la Bachelard și Canguilhem
Henrieta Anişoara Şerban, O incursiune în incomensurabilitatea exemplului paradigmatic
Romulus Brâncoveanu, Bună guvernare și agenție morală
Radu Neculau, Making One out of Many: Misrecognition and the Identity of Social Groups
Dorina  Pătrunsu,  Perspectiva  economică  asupra  organizaţiilor  politice: temeiuri, valori şi consecinţe ale comportamentelor decizionale
Marius Augustin Drăghici, Consideraţii actuale asupra conceptului de teleologie la Kant
Immanuel Kant, Opus postumum: Despre cantitatea materiei (Clarificare, scurt istoric şi traducere de Rodica Croitoru)
Claudiu Baciu, Observaţii privind formalismul moralei kantiene
Marian George Panait, Timpul ca mediu ireductibil al gândirii la Immanuel  Kant – un dialog
Marian George Panait, Trei paradigme ale gândirii occidentale – o abordare axiologică (II)
Şerban N. Nicolau, Definiţie şi demonstraţie la Aristotel
Mihai D. Vasile, Construcţia transcendenței în filosofia românească
Mihail M. Ungheanu, Scurtă introducere la problema utopieiSTUDII DE EPISTEMOLOGIE ȘI DE TEORIE A VALORILOR


pdf_ico.png Volumul I

Coordonatori: Marius Augustin Drăghici Gabriel Nagâț
EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Bucureşti, 2016  

ISBN 978-973-27-2605-1


C U P R I N S

Alexandru Surdu, Probleme dialectice în epistemologia intuiţionistă
Alexandru Boboc, Ştiinţă şi cunoaştere în „filosofia formelor simbolice” a lui E. Cassirer
Claudiu Baciu, Timpul ca mediu ireductibil al gândirii la Imm. Kant
Gheorghe Ştefanov, Concepţia lui Hume despre cauzalitate – eşecul interpretării tradiţionale
Marius Augustin Drăghici, Despre „principiul continuităţii” la Aristotel şi Leibniz
Şerban N. Nicolau, Relaţia dintre logică şi fizică la Aristotel
Mihai D. Vasile, Metamorfoze ale dublului în tradiţia iudeo-creştină
Marian George Panait, Trei paradigme ale gândirii occidentale – o abordare axiologică
Laurenţiu Staicu, Specii biologice şi proprietăți emergente
Gabriel Nagâţ, Criterii ale progresului în cunoaşterea socială
Henrieta Anişoara Şerban, Conceptul de epistemologie socială la Steve Fuller
Dorina Pătrunsu, Democrația reflectivă: presupoziții epistemologice și implicații morale
Oana Vasilescu, Câteva consideraţii privind posibilitatea unei etici „revoluţionare”
Mihai Popa, Valoare şi semnificaţie. Artă şi simbol în creaţia tradiţională